Informācija

Dievišķības pirmgrēks 2 melns kaķis

Dievišķības pirmgrēks 2 melns kaķisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Divinity pirmgrēks 2 melns kaķis

Sākotnējais grēks ir mūsu pirmajiem vecākiem Ādamam un Ievai Ēdenes dārzā.

Viņi ēd no labā un ļaunā atziņas koka augļiem un neievēro Dieva norādījumus. Ja ir kāds īsts pirmatnējais grēks, tad tas ir pirmais grēks, nepaklausības grēks.

Sākotnējais grēks bija augustīniešu, kā arī dominikāņu tradīcijas būtiska sastāvdaļa. Tas nekad netika oficiāli pieņemts Anglijas baznīcā, lai gan tas notika daudzās baznīcās.

Sākotnējā grēka doktrīnu ir noraidījusi lielākā daļa kristīgo konfesiju, kopš to formulēja teologi viduslaikos, un to joprojām ievēro mazākums kristiešu grupu.

Katolicismā šī doktrīna netiek uzskatīta par Baznīcas mācību daļu, jo Bībele šajā periodā bija vienīgais nekļūdīgais doktrīnas avots.

Mācība par sākotnējo grēku ir balstīta uz vienas no pirmajām Bībeles grāmatām 1. Mozus grāmatas interpretāciju, šajā grāmatā Ieva tiek uzskatīta par atbildīgo par pirmo grēku.

Grēks tiek parādīts dramatiskā vidē — Ēdenes dārzā —, kas ir pretstatā grēcīgajai pasaulei un kristīgajai pasaulei.

Tam ir arī līdzības forma, stāstījums, kas izmanto pārspīlējumu un alegoriju, lai padarītu tā nozīmi skaidrāku auditorijai.

Bija arī citas doktrīnas, piemēram, šķīstītava un attaisnošana ar fth , taču tām bija maza nozīme Baznīcā vai cilvēku ikdienas dzīvē.

Augustīnam nebija skaidrs, kā sākotnējā grēka doktrīna ir saistīta ar Jēzu kā otro Ādamu. Savukārt Jēzus saka, ka tie, kas nav nožēlojuši grēkus, tiks tiesāti bez žēlastības, kad viņš atgriezīsies.

Agrīnā Baznīca uzskatīja grēkus, piemēram, zādzību vai naidu, nevis kā gribas grēkus, bet gan kā grēcinieka grēku: Jaunajā Derībā grēka jēdziens tika lietots gan teoloģiskajā, gan juridiskā nozīmē.

Jaunajā Derībā grēcinieki tiek saukti par nepaklausības bērniem, "dusmu bērniem" un "tumsas bērniem".

Tomēr ir vispāratzīts, ka šīs idejas nāk no Vecās Derības rakstvietām, piemēram, Jesah. Ir daudz Bībeles fragmentu, ko var izmantot, lai attaisnotu kristīgās mācības.

Daži piemēri:. Daudzi agrīnie teologi uzskatīja, ka Dievs soda grēku, sūtot Kristu.

Daudzi senie teologi uzskatīja, ka Dievs sūtīs Kristu kā savu pārstāvi tiem, kas tic Kristum.

Šie cilvēki tiks ievesti jaunajā Dieva laikmetā, kur viņi piedzīvos piedošanu, ko Kristus mums bija devis.

Daudzi teologi uzskatīja, ka šī piedošana ir balstīta uz mūsu piedošanu Jēzū. Taču šī doma Jaunajā Derībā netika mācīta.

Daudzi katoļu baznīcas teologi uzskata, ka šīs piedošanas pamatā ir Kristus piedošana mums par grēkiem.

Jaunajā Derībā taisnības, pestīšanas un piedošanas jēdzieni tiek lietoti, lai aprakstītu to, ko Dievs ar mums dara.

Jēzus sacīja Nikodēmam: “Ir Dievs un Jēzus, kas var tevi izglābt.

Patiesībā vienīgais grēks, no kura nav iespējams izglābties, ir zaimošanas grēks pret Svēto Garu.

Daži saka, ka zaimošana tiek pastrādāta, ja kristietis grēko pret Bībelē vai Baznīcā mācīto doktrīnu.

Tomēr to var izdarīt tikai tad, ja tas, kurš zaimo Dievu, ir kristietis.

Citiem vārdiem sakot, ja kāds neuzdodas par kristieti, viņš vai viņa nevar zaimot Dievu vai viņa Svēto Garu.

Lai grēks būtu nepiedodams, šādām trim lietām ir jābūt patiesām.

Vienīgais grēks, kas nav piedodams, ir zaimošana. 1. vēstulē korintiešiem Pāvils mācīja, ka tikai Dieva griba ir mūžīga un cilvēka griba ir mainīga.

Tāpēc visi grēki tiek piedoti, arī tas, kas nav piedodams. Vienīgais nepiedodamais grēks ir zaimošana.

Grēku piedošana, saskaņā ar Bībeli, sakņojas Dieva piedošanā mums.

Kā lūgt piedošanu par apvainojumiem, kas jau ir piedoti. Ja jūtat, ka Dievs jums nav piedevis vai esat izdarījis nepiedodamu grēku, apsveriet iespēju lūgt Dievam piedošanu no Viņa.

Vēstulē romiešiem Pāvils rakstīja, ka piedošana ir no Dieva un ka Viņš piedod visus grēkus.

Cilvēkam, kurš patiesi jūt piedošanu, nebūs jālūdz Dievam piedošana. Piedošana sakņojas Dieva piedodošajā dabā, nevis vajadzībā piedot sev.

Tā ir patiesa grēku nožēla, kas ved cilvēku uz piekto vietu Jēzū Kristū.

Un šī ir svarīga garīgā mācība, kas jāapgūst. Lūdziet Kunga palīdzību, lai saprastu to, ko neesat iemācījušies savā sirdī, kas ir piedots. Lūdziet Kunga palīdzību, lai piedotu citiem. Piedošana ir vienkāršs un efektīvs veids, kā tikt galā ar mūsu vājībām, un tas ir Dieva piedodošās dabas rezultāts.

Kā lūgt piedošanu. Piedošana ir vissvarīgākā mācība, kas mums jāapgūst. Dievs vēlas mums piedot, bet pirmais solis ir lūgt Dievam piedošanu.

Piedošana ir saistīta ar Dievu, un tā ir garīgās dzīves atslēga. Dievs vēlas mums piedot, bet piedošanu var sniegt tikai Viņš. Mēs nevaram likt Dievam mums piedot.

Mums jāvēršas pie Dieva, lūdzot Viņam piedošanu par visiem grēkiem, kas ir jāpiedod. Tikai tad mēs spēsim piedot citiem.

Piedošana galvenokārt nav paredzēta citiem, bet galvenokārt mums pašiem. Ja mēs piedodam citiem, mēs esam brīvi piedot sev. Tas nav vienkārši jautājums par piedošanas lūgšanu citiem. Ja mums nav piedots, mums ir jāpiedod sev. Mums nav tiesību nevienam citam prasīt piedošanu. Mums ir jāpiedod, pirms mēs varam lūgt piedošanu.

Nav īstas piedošanas bez sevis piedošanas. Nav patiesas lūgšanas, ja neesam gatavi sev piedot. Nav patiesas mīlestības pret Dievu, ja mēs nemīlam sevi. Ja mēs mīlam Dievu, mums ir jāmīl sevi, un mums ir jāsniedz Dievam sava mīlestība.

Kad mēs vēršamies pie Tā Kunga un lūdzam, lai Viņš mums piedod mūsu dzīves nepiedodamos grēkus, mēs lūdzam, lai Viņš palīdz mums mīlēt savu līdzcilvēku un piedot viņam. Tikai tad mēs būsim gatavi lūgt citiem piedošanu.

Grēku nožēla. Ja mēs neatgriezīsimies no saviem grēkiem un nepievēršamies Dievam, mēs nevaram saņemt piedošanu. Mums ir jāvēršas pie Dieva, lūdzot piedošanu.

"Tāpēc, kā Svētais Gars saka, ir daži, kas saka: mēs esam dzirdējuši tos runājam, ka ir cits Kristus, tas ir Mozus un Ēlijs, kas bija divi no galvenajiem cilvēkiem Vecajā Derībā un atnāca līdzībā no diviem zvēriem, kā jēru un āzi. Ja jūs ticēsit, par tiem netiks upuris, ar kuru tie tiks apgānīti... Un lai tas iznīcinātu velna darbus. Viņu uzņēma, tiem Viņš deva spēku kļūt par Dieva dēliem, tiem, kas tic Viņa vārdam, kuri nav dzimuši no asinīm, ne no miesas gribas, ne no cilvēka gribas, bet no Dieva ”. -- No Mormona Grāmatas

"Ak, jūs bērni, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu un aizdodiet, negaidot ne atlīdzību, ne sodu, un jūsu ienaidnieki paliks kaunā un tiks padzīti. Un, otrkārt, mīliet savus draugus un dariet tos, un viņi mīlēs


Skatīties video: Kaķis. Kā kaķis mazgājas? Kā kaķis ņaud? Kā kaķis izskatās? Saskaiti kaķus. (Augusts 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos